صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی  > مراکز بهداشتی درمانی روستائی  
 1. لارک
 2. لافت
 3. طبل
 4. دولاب
 5. رمکان
 6. خدمات مرکز
  سرشماری سالانه / دوره ای وثبت اطلاعات
  • 1
  تشکیل پرونده سلامت خانوار
  • 2
  مراقبت از زنان باردار ، کودکان و ارائه خدمات سلامت باروری
  • 3
  آموزش و مراقبت تغذیه ای
  • 4
  مراقبت از دانش آموزان و بهداشت مدارس
  • 5
  سلامت دهان ودندان
  • 6
  آموزش بهداشت عمومی
  • 7
  تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقاء سلامت خود ،خانواده و جامعه (داوطلبان سلامت محلات ،شوراها،خیرین و...) و سازمانهای مردم نهاد
  • 8