نام ونام خانوادگی: دکتر حمید رضا بهزادی

سمت: مدیر شبکه  و رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان قشم

مدرک تحصیلی: دکترای  داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفن : 07635222618

پست الکترونیکی : Dr.Hamidreaza.Behzadi@gmail.com

سوابق اجرائی :

 تدریس فارماکولوژی دانشگاه آزاد استهبان از سال 78 تا سال 79

مسئول امور داروئی شهرستان رودان از سال 79 تا سال 92

 معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان  از سال 87 تا سال 91

 جانشین سرپرست بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان رودان  از سال 90 تا سال 91

 

 مدیر شبکه بهداشت و درمان  شهرستان میناب از سال 92 تا سال 95