صفحه اصلی > ارتباط با ما  

آدرس پستی : قشم - جنب دبیرستان پسرانه محمدی -روبروی هتل دیپلمات -

فاکس : 07635222760

QeshmHealth@yahoo.com

07635222618-19 : تلفن

Copyright © 1998-2010 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved.