صفحه اصلی > واحدها > واحد های ستادی  > واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات  
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : جعفری زاده
مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی 
سنوات : 8 سال
سمت : مسئول واحد انفورماتیک