صفحه اصلی > واحدها > واحدهای اداری مالی  > کارپردازی 
شرح وظایف واحد کارپردازی
1- نیاز سنجی کل سیستم شبکه بر اساس درخواستهای رسیده شده از واحدهای تابعه
2- برقراری هماهنگی لازم با ریاست شبکه یا افراد مسئول در خصوص نیازسنجی واحد درخواست کننده
3- هماهنگی لازم با مسئول اعتبارات سیستم و تأمین اعتبار مورد نیاز
4- تهیه فاکتور کالا و یا خدمات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح . نمایندگی ، مغازه و یا سازمان مورد تأیید
5- تهیه جنس مورد نظر ( خرید ) پس از پرداخت وجه و یا خرید به صورت امانی در پاره ای از موارد
6- تحویل کالا به انبار و تهیه قبض انبار مربوطه
7- تنظیم اسناد کلیه قبوض – تلفن – برق و آب
8- کنترل کلیه امور خرید و تعمیرات نقلیه سیستم و ارسال خودروهای مربوطه به تعمیرگاههای مجاز
9 – رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و آگاه ساختن کارپرداز جهت خرید و سفارش
10 – ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط
11- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها