• به مناسبت هفته دیابت صورت گرفت:
  به مناسبت هفته دیابت صورت گرفت:

 • در مرکز خدمات جامع سلامت دولاب قشم صورت گرفت:
  در مرکز خدمات جامع سلامت دولاب قشم صورت گرفت:

 • والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی درگهان با شرکت در جلسه آموزشی با اصول تغذیه آشنا شدند
  والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی درگهان با شرکت در جلسه آموزشی با اصول تغذیه آشنا شدند

 • خدمات دندا نپزشکی در شهرستان قشم ارتقاء می یابد
  خدمات دندا نپزشکی در شهرستان قشم ارتقاء می یابد

 • دکتر بهزادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم در کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی عنوان کرد:
  دکتر بهزادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم در کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی عنوان کرد:

 • طرح ضربتی بازدید از باشگاههای ورزشی (بدنسازی) شهرستان قشم
  طرح ضربتی بازدید از باشگاههای ورزشی (بدنسازی) شهرستان قشم

 • طرح ضربتی بازدید از عطاری های شهرستان قشم به اجرا درآمد
  طرح ضربتی بازدید از عطاری های شهرستان قشم به اجرا درآمد

 • توزیع بسته های بهداشتی دهان و دندان در آموزشگاه استثنایی ارمغان قشم
  توزیع بسته های بهداشتی دهان و دندان در آموزشگاه استثنایی ارمغان قشم

 • شناسایی محله های آسیب پذیر شهرستان در دستور کار مرکز بهداشت قشم
  شناسایی محله های آسیب پذیر شهرستان در دستور کار مرکز بهداشت قشم

 • برگزاری جشنواره غذای محلی در مدرسه دخترانه هلر شهرستان قشم
  برگزاری جشنواره غذای محلی در مدرسه دخترانه هلر شهرستان قشم

 
 
 
 
 
سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

قشم - جنب دبیرستان پسرانه محمدی - روبروی هتل دیپلمات  تلفن تماس #07635222618 # #07635222619#  فکس 07635222670

QeshmHealth@yahoo.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved