• برگزاری نمایشگاه سلامت روان در مدارس شهرستان قشم به مناسبت هفته سلامت روان
  برگزاری نمایشگاه سلامت روان در مدارس شهرستان قشم به مناسبت هفته سلامت روان

 • برگزاری نشست علمی با موضوع نزاع فردی در شهرستان قشم
  برگزاری نشست علمی با موضوع نزاع فردی در شهرستان قشم

 • آموزش اجرای برنامه تمرینات کششی به پرسنل شبکه بهداشت قشم با هدف اجرا مطلوب در مدارس شهرستان
  آموزش اجرای برنامه تمرینات کششی به پرسنل شبکه بهداشت قشم با هدف اجرا مطلوب در مدارس شهرستان

 • آغاز معاینه و غربالگری دانش آموزان مدارس شهرستان قشم
  آغاز معاینه و غربالگری دانش آموزان مدارس شهرستان قشم

 • برگزاری جلسه هماهنگی سرپرستان مراکز جامع سلامت تابعه شهرستان قشم
  برگزاری جلسه هماهنگی سرپرستان مراکز جامع سلامت تابعه شهرستان قشم

 • توسط رئیس مرکز بهداشت شهرستان قشم انجام شد
  توسط رئیس مرکز بهداشت شهرستان قشم انجام شد

 • شورای بهورزی مرکز جامع سلامت درگهان قشم برگزار گردید
  شورای بهورزی مرکز جامع سلامت درگهان قشم برگزار گردید

 • بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستا ن قشم
  بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستا ن قشم

 • آموزش HIV با رویکرد نوین آموزشی برای گروههای هدف در قشم برگزار می شود
  آموزش HIV با رویکرد نوین آموزشی برای گروههای هدف در قشم برگزار می شود

 • با حضور دکتر جاودان معاون بهداشتی دانشگاه برگزار گردید: تقدیر از بهورزان مرکز جامع خدمات سلامت درگهان قشم
  با حضور دکتر جاودان معاون بهداشتی دانشگاه برگزار گردید: تقدیر از بهورزان مرکز جامع خدمات سلامت درگهان قشم

 
 
 
 
 
سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

قشم - جنب دبیرستان پسرانه محمدی - روبروی هتل دیپلمات  تلفن تماس #07635222618 # #07635222619#  فکس 07635222670

QeshmHealth@yahoo.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved