• برگزاری جلسه هماهنگی پیشگیری حوادث و آسیب های پایان سال در روز چهارشنبه سوری
  برگزاری جلسه هماهنگی پیشگیری حوادث و آسیب های پایان سال در روز چهارشنبه سوری

 • برگزاری آخرین کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان قشم در سال96
  برگزاری آخرین کمیته مرگ و میر کودکان زیر 5 سال شهرستان قشم در سال96

 • آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قشم در سال 96 با موضوع
  آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان قشم در سال 96 با موضوع خشونت خانگی برگزار گردید.

 • بمنظور آشنایی با اصول علمی حفاظت تنفسی در محیط کار در قشم برگزار شد؛
  بمنظور آشنایی با اصول علمی حفاظت تنفسی در محیط کار در قشم برگزار شد؛

 • آخرین جلسه شورای بهورزی شهرستان قشم در سال 96 تشکیل گردید
  آخرین جلسه شورای بهورزی شهرستان قشم در سال 96 تشکیل گردید

 • تفاهم نامه ساخت مرکز جامع اورژانس و خدمات سرپایی هلر در شهرستان قشم امضاء شد
  تفاهم نامه ساخت مرکز جامع اورژانس و خدمات سرپایی هلر در شهرستان قشم امضاء شد

 • در جلسه ستادکارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با سرپرستان مراکز جامع سلامت مطرح گردید:
  در جلسه ستادکارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با سرپرستان مراکز جامع سلامت مطرح گردید:

 • طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در شهرستان قشم با حضور فرماندار آغاز شد
  طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در شهرستان قشم با حضور فرماندار آغاز شد

 • سلامت هنگام وقوع بلایا و حوادث در قشم برگزار شد:
  سلامت هنگام وقوع بلایا و حوادث در قشم برگزار شد:

 • تشریح اقدامات انجام شده حوزه سلامت شهرستان قشم در خطبه های نماز جمعه
  تشریح اقدامات انجام شده حوزه سلامت شهرستان قشم در خطبه های نماز جمعه

 
 
 
 
 
سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

 

قشم - جنب دبیرستان پسرانه محمدی - روبروی هتل دیپلمات  تلفن تماس #07635222618 # #07635222619#  فکس 07635222670

QeshmHealth@yahoo.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved